Starving Eve Design
6060 Tiszakécske Szolnoki u. 1/B.
Nyitvatartás: Hé: Zárva, Ke-Pé 08:00-12:00,
SZo: 8:00-12:00, Va: Zárva

Nyitvatartás

 

Üzletünk 2023. december 13-ig várja szeretettel a kedves menyasszonyokat és vásárlóinkat!

Köszönjük mindenkinek, aki minket választott, és velünk ünnepelte ezt az évet. 🥂

Boldog Karácsonyt kívánunk mindenkinek! 🎄 A tervek szerint az üzletünk újra kinyitja kapuit a jövő év márciusában, izgatottan várva, hogy segíthessünk álmaid ruháját megtalálni. 🛍️

Azoknak, akik már most tervezik a 2024-es esküvőjüket, örömmel közöljük, hogy ruhafoglalásra már 2024 márciusától van lehetőség! 😊
Ha bármilyen kérdésed van, ne habozz megkeresni minket a Facebook oldalunkon vagy a gmail címemen --> starvingevedesign@gmail.com . Telefonon nem leszek elérhet, de ne aggódj, a Facebookon és e-mailen továbbra is válaszolunk! 👩‍💻

 

Általános Szerződési Feltételek

Megrendelésének leadásával STARVING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT . vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat (továbbiakban ÁSZF):

Jelen üzletszabályzat A Starving Betéti Társaság 6060 Tiszakécske Fő út 34 szám. Adószáma:21919563-2-03-képviseli Bazsó József ügyvezető, a továbbiakban: Ruhaszalon )szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél a továbbiakban: Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató a www.eskuvoiruhaberles.hu weboldalon üzemeltetett  kizárólag mennyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, alkalmi ruhák, férfi ruhák és más, a fentiekhez kapcsolódó kiegészítők és egyéb termékek  bérbeadásával,kereskedelmével foglalkozik.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett vételárat visszautalja az Ügyfél részére, a

Elállás joga, módja, következményei

Ruhaszalonunkban történő személyes átvétel esetén, az Ügyfél helyben elállhat a vásárlástól.. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.  A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról.

Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.Kézhezvételi időpont az ügyfélszolgálaton történt átvétel esetében a termék ügyfélszolgálati átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan az MPL csomagküldő szolgálat díjai az irányadóak.

Felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Szavatosság

A reklamáció kezelését a szavatosság teljes időszakában a Szolgáltató ügyfélszolgálata kezeli. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az Eve esküvő és ruhaszalonban megjelenő adatok (termékek, árak, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Adatvédelem

Az Ügyfél által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta, hogy részére elektronikus vagy postai úton marketing információt küldjünk. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partnerinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni.

A Szolgáltató az Ügyfél kérésére a Szolgáltató. által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat az Ügyfél kérésére módosítja.

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvénynek megfelelően járunk el.

Adatkezelési szám: beszerzés alatt

Az ÁSZF a ruhák bérlésére vonatkozó szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

Ruhaszalon bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a bérleti szerződésben meghatározott ruhákat. A felek a bérleti szerződést írásban kötik meg. A bérleti szerződés tartalmazza többek között a ruhák típusát/név, darabszámát, bérleti díját.

A bérleti díj mértékét típusonként, mennyiségenként és akciók szerinti árlistáját a weboldal tartalmazza. A bérleti díjak maximum 72 órás bérleti időre vonatkoznak. Minden ezt meghaladó bérleti időtartam estében újabb bérleti szerződést kell kötni, ha erről a felek másképp nem rendelkeznek.

A bérlő a bérleti díj (ezen belül foglaló), valamint kaució megfizetésére kötelezett. A bérleti díj (ezen belül foglaló) és a kaució mértékét és megfizetésének módját a bérleti szerződés tartalmazza. A bérleti szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

Ha a felek másképp nem állapodnak meg, akkor a bérlő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg foglalót fizetni. A foglaló a bérleti díjba beleszámít. A bérlő köteles a bérleti díj fennmaradó részét legkésőbb a ruhák átadásakor kiegyenlíteni.

A bérlő köteles biztosításként legkésőbb a ruhák átvételekor óvadékot fizetni (kaució) A kaució mértékét a bérleti szerződés tartalmazza. A felek a kaució tekintetében a ruhák visszaszolgáltatásakor elszámolnak egymással. Ruhaszalon köteles a kaució teljes összegét a bérlőnek visszafizetni, ha az a ruhákat az kifogástalan állapotban szolgáltatja vissza.

A bérlő köteles a ruhákban keletkezett kár megtérítésére. Ruhaszalon jogosult a ruhákban keletkezett károk (ideértve többek között a nem rendeltetésszerű használatból eredő extra tisztítási költséget is) értékét a kaucióból levonni.

A bérlő köteles az elvesztett vagy 14 napot maghaladó késedelmes visszaszolgáltatás esetén a ruhák és/vagy kiegészítők eszmei értékét megtéríteni. A ruhák eszmei értékét az ÁSZF I. számú melléklete tartalmazza.

Az elvesztett, vagy visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák értékét a Ruhaszalon jogosult a kaucióból levonni. Az elvesztett vagy visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák kauciót meghaladó értékét a bérlő köteles teljes egészében megtéríteni.

A bérlő a ruhákat megtekintett állapotban veszi bérbe. Ruhaszalon a ruhákat a rendeltetésszerű használatnak megfelelően állapotban bocsátja a bérlő rendelkezésére.

A bérlő a bérleti szerződésben meghatározott időtartamra veheti igénybe a ruhákat. A bérleti szerződés magában foglalja a késedelmes és/vagy hiányos visszaszolgáltatás szankcióit.

Ruhaszalon a bérleti szerződésben meghatározott helyszínen adja át a ruhákat. Ha felek nem állapodnak meg a kiszállítás helyét illetően, akkor a bérlő az alábbi helyen veheti át a ruhákat előzetes egyeztetést követő időpontban: 6060 Tiszakécske Szolnoki út 1/B

A ruhák általános bérleti ideje 3 nap, ha a felek a bérleti szerződésben másképp nem rendelkeznek.

Bérlő a kölcsönzés időtartama alatt köteles a ruhákat rendeltetésszerűen használni, épségüket megőrizni, illetve azokat a szerződésben meghatározott időpontban a Ruhaszalon részére visszaadni, ellenkező esetben a bérlő ezek elmulasztásából eredő, a kaució összeget meghaladó kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A bérlő a kölcsönzés lemondása esetén kártérítést (bánatpénz) köteles fizetni Ruhaszalonnak az alábbiak szerint. A bérelt ruha/ák átvételének időpontját megelőzően a bánatpénz mértéke:

  • 60-30 nappal a bérleti díj 30 %-a de minimum a foglaló mértéke
  • 29-21 nappal a bérleti díj 50%-a de minimum a foglaló mértéke
  • 20-15. nappal a bérleti díj 70%-a de minimum a foglaló mértéke
  • 14-7. nappal a bérleti díj 80%-a de minimum a foglaló mértéke
  • 6-1. nappal a bérleti díj 100%-a de minimum a foglaló mértéke

A bérleti szerződés fennállása alatt a ruhák másra át nem ruházhatóak, nem zálogosíthatóak és nem értékesíthetőek.

Ruhaszalon jogosult a ruhák átadását megtagadni, mindaddig, amíg a bérlő a teljes bérleti díjat ki nem egyenlíti.

A bérbeadó a bérlő részére reklám és egyéb információs leveleket (email/sms/postai) küldhet. Ezt a bérlő a bérleti szerződés aláírásával engedélyezi.

A felek a megrendeléskor aláírnak és elismernek .

            1.Esküvői ruha bérleti felvételi lapot.

            2.Vállalkozói szerződést amelyben személyre szabott feltételek rögzítésre kerültek.

 A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.